I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.homeresort.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”)
2. Właścicielem Sklepu jest:
Home Resort Maciej Kamiński,
ul. Gen.Kutrzeby 13/41, 09-410 Płock
NIP: 7742841129   Regon: 147372466
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych.

II. PRODUKTY I CENY
1. Podane w opisach wymiary mebli są podane z tolerancją do 2 cm rzeczywistego wskazania wymiarów.
2. Podane na stronie internetowej homeresort.pl ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony. Zapis ten nie dotyczy produktów, które stały się przedmiotem umowy sprzedaży.
4. Ceny zawarte przy produktach nie obejmują kosztów przesyłki.
5. W przypadku braku dostępności produktów, zamówienie nie będzie zrealizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienie.
6. Prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień posiadanej karty graficznej, monitora oraz przeglądarki. Prosimy o wyrozumiałość.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
– poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
– poprzez e-mail na adres: info@homeresort.pl
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.  Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie wpłaty za towar oraz dostawę.
5. Każda transakcja potwierdzana jest rachunkiem (paragon lub faktura).

IV. PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności
płatność przelewem na konto firmy:
PKO BP: 80 1020 3974 0000 5102 0253 5847

V. WYSYŁKA TOWARU
1. Zamówienie zaczyna być realizowane w momencie zaksięgowania wpłaty za towar oraz dostawę. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.
2. Zamówiony towar, Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Towary dostępne w magazynie są wysyłane w przeciągu 24h po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty. Czas realizacji takiego zamówienia to ok 3-7 dni roboczych.
4. Zamówienie na towary o różnych czasach wysyłki (podanych na stronie), realizowane jest po skompletowaniu całości zamówienia. W razie wszelkich opóźnień, Klient informowany jest na bieżąco.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy. Wydanie towaru następuje z chwilą jego wydania firmie kurierskiej i od tej chwili przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

VI. REZYGNACJA I ZWROTY

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
3. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
4. W przypadku chęci zwrotu towaru należy w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres info@homeresort.pl. Formularz zwrotu dostępny jest u Sprzedawcy. Towary na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom.
5. Zwrot towaru w stanie nie zmienionym powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Towar w oryginalnym opakowaniu, z kompletną jego zawartością należy przesłać na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć informację o numerze rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana kwota za zamówienie.
W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep dokona sprawdzenia stanu przekazanego produktu, a w terminie 7 dni roboczych od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty dostawy zamówienia.
7. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu (paragon/faktura).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
4. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe.